Systemy ochrony budowli – przedstawicielstwo regionalne, magazyn fabryczny:

  • Systemy ochrony fundamentów przy użyciu materiałów IMBERAL:
 • Środki gruntujące,
 • Grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne,
 • amoprzylepne na zimno papy bitumiczne,
 • Bitumiczne powłoki malarskie,
 • Produkty specjalne,
 • Osprzęt / Materiały uzupełniające,
• Systemy renowacji murów przy użyciu materiałów INTRASIT:
 • Środki gruntujące, iniekcje chemiczne, żywice reaktywne, materiały powstrzymujące migrację soli,
 • Cement szybkowiążący, zaprawy i zawiesiny,
 • Mikrozaprawy uszczelniające, sztywne i elastyczne,
 • Systemy tynków renowacyjnych, farby silikatowe,
 • Środki antyadhezyjne, dodatki,
• Systemy uszczelniania spoin przy użyciu materiałów ADEKA:
 • Pasta pęczniejąca,
 • Pęczniejące taśmy do spoin,
• Systemy ochrony dachów przy użyciu materiałów DAKORIT:
 • Bitumiczne powłoki malarskie, masy szpachlowe i klejowe,
 • Żywica syntetyczna oraz systemy uszczelnień i powłok na bazie poliuretanu,
 • Osprzęt
• Systemy ochrony elewacji przy użyciu materiałów VESTEROL:
 • Środki gruntujące,
 • Masy szpachlowe i zaprawy,
 • Preparaty czyszczące i impregnujące,
 • Farby i tynki na bazie żywic syntetycznych,
• System ochrony posadzek przy użyciu materiałów HADALAN:
 • Środki gruntujące,
 • Masy wyrównawcze i naprawcze, mineralne,
 • Powłoki malarskie i inne powłoki,
 • Masy do spoin,
 • Zaprawy naprawcze i samorozlewne, produkty uzupełniające,
 • Dodatki, materiały pomocnicze i uzupełniające,
• System ochrony balkonów przy użyciu materiałów HADALAN:
 • Środek gruntujący,
 • Masy uszczelniające i powłokowe,
 • Środki wiążące,
 • Preparaty polepszające przyczepność i przyspieszacze reakcji,
 • Wykładziny dekoracyjne,
 • Materiały uzupełniające,